Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 3 Deel 1 Hoofdstuk 7, Paragraaf 7.10, Blz 203-206

NTC & PTC Weerstanden zijn weerstanden die reageren op temperaturen. Je kan ze bijvoorbeeld tegen komen in een brandalarm installatie. Maar hoe werkt nou zo NTC of PTC? Kom daar achter in onderstaand artikel!

Niet-lineaire temperatuur afhankelijke weerstanden

Niet-lineaire weerstanden worden in het algemeen thermistors genoemd. Materialen die geen constante a hebben, zijn onder andere halfgeleiders. Van deze materialen worden NTC & PTC thermistors gemaakt.

NTC staat voor Negatieve Temperatuur Coefficiënt;

PTC staat voor Positieve Temperatuur Coëfficiënt.

NTC & PTC –> De NTC-thermistors

In afbeelding 7.38 zie je de karakteristiek van een NTC thermistor. Dat de karakteristiek niet lineair is kont hier goed tot uiting.

NTC & PTC --> De NTC grafiek

Zoals je ziet, neemt de weerstandswaarde van een NTC zeer sterk af bij toenemende temperatuur. NTC-thermistors gebruiken we onder andere bij tempera tuurmetingen en in temperatuurregelaars. In afbeelding 7.39 zie je enige typen NTC-weerstanden.

NTC Thermistors

NTC & PTC –> De PTC-thermistors

De karakteristiek van een PTC-thermistor zie je in afbeelding 7.40. In afbeelding 7.41 zijn enige PTC-thermistors afgebeeld.

NTC & PTC
Enige PTC Thermistors

Opvallend bij de PTC is dat de temperatuur coëfficiënt maar in een bepaald temperatuurgebied positief is. In dit geval is dat van 70 °C tot 150 °C. In dit ge bied stijgt de weerstandswaarde sterk bij toenemende temperatuur. In het gebied tot 70 °C is α constant of zelfs negatief. Bij toepassing van een PTC moeten we bij de keuze dus altijd opletten voor welk temperatuurgebied deze positief is.

Voorbeeld

Hoe groot is de weersverandering ΔR tussen 110 °C en 120 °C van de PTC thermistor uit afbeelding 7.40?

Gegeven: Karakteristiek in afbeelding 7.40
Gevraagd: ΔR tussen 110 °C en 120 °C
Oplossing: R110 °C = 1kΩ
R120 °C = 30kΩ
ΔR = 30-1 = 29kΩ

PTC-thermistors worden onder andere gebruikt

  • om de wikkelingen van elektromotoren tegen te hoge temperaturen te beschermen;
  • in brandalarmschakelingen;
  • in thermostaten voor temperatuurregeling, in diverse huishoudelijke apparaten.

Spanningsafhankelijke weerstanden

In afbeelding 7.42a zie je enige typen van een spanningsafhankelijke weerstand VDR (Voltage Depended Resistor (LINK)). De karakteristiek van een VDR zie je in afbeelding 7.42b. VDR’s schakelen we onder andere over contacten om het vonken van schakelende contacten te onderdrukken.

Vonken veroorzaakt inbranden van de contacten. De spanning over het contact kan bij het uitschakelen hoog zijn. Uit de karakteristiek blijkt dat de weerstand van de VDR dan daalt. Daardoor kan de VDR de energie opnemen die vrijkomt bij het contact.

VDR is ook een soort NTC & PTC

De verschillende afhankelijke weerstanden op een rij (NTC & PTC)

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 3 Deel 1 Hoofdstuk 7, Paragraaf 7.10, Blz 203-206

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.