Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 3, Deel 1, Hoofdstuk 6, Paragraaf 6.7, Blz 160 & 161

Stroom bronnen worden in de theorie uitgelegd als ideaal en niet-ideaal. Echter in de praktijk zijn stroom bronnen altijd niet-ideaal omdat je met verliezen zit (ook al zijn deze verliezen heel klein). Maar wat is nou zo ideale en niet ideale Stroombron? Kom daar achter in onderstaand artikel!

PS Meer weten over Stroombronnen? Kijk dan eens naar –> Tweede Wet van Kirchoff

Stroom bronnen (Bron Wikipedia)

Een (constante) stroombron is een elektrische schakeling die in staat is een stroom van constante sterkte te leveren, onafhankelijk van de aangesloten belasting (bijvoorbeeld de aangesloten weerstand) en de temperatuur. In de praktijk kan de stroom slechts binnen een beperkt bereik constant gehouden worden.

Stroombronnen worden onder meer gebruikt om oplaadbare batterijen te laden. Op een ideale stroombron moet altijd een eindige belasting aangesloten zijn. Dit komt overeen met de eis dat een ideale spanningsbron nimmer mag worden kortgesloten.

Ideale en niet-ideale Stroombron

Stroombronnen leveren een stroom aan de belasting die afhankelijk van de inwendige weerstand wel of niet constant is. De inwendige weerstand staat parallel aan de stroombronnen geschakeld (afbeelding 6.31a). Een ideale stroombron heeft een oneindig grote inwendige weerstand.

Dat betekent dat er geen stroomvariatie is, als de stroom bronnen worden belast. De ideale stroombronnen leveren dus een constante stroom. In afbeelding 6.31b zien we een ideale stroombron waarop we een variabele belasting hebben aangesloten.

Voorbeeld

De ideale stroom bronnen leveren een stroom van 1 mA. Op de stroombron worden achtereenvolgens een weerstand van 1K ohm, 2K ohm, 3K ohm aangesloten. Bereken in deze gevallen de spanning over de belasting.

Gegeven: 1 mA constant.

Gevraagd: U bij een belasting van 1K ohm, 2K ohm, 3K ohm, 10K ohm.

Oplossing:

Bij R = 1K ohm = U=I • R⇒ U = 1·10³ x 10 10 = 1 V

Bij R= 10K ohm = 10 V

Bij wisselende belasting blijft de stroom door de weerstand constant. In de ta bel 6.32, zie je dat nog eens weergegeven voor de schakeling van afbeelding 6.31b. Ook ideale stroom bronnen bestaan alleen in theorie, maar er zijn elektronische schakelingen die deze ideale stroom bronnen zeer dicht benaderen.

Stroombron

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 3, Deel 1, Hoofdstuk 6, Paragraaf 6.7, Blz 160 & 161

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.