Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 3, Deel 1, Hoofdstuk 6, Paragraaf 6.4, Blz 147-150

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) droeg al in zijn studenten tijd bij tot de theorie van elektrische circuits. Hij formuleerde de stroomwet en spanningswet in 1845 die de basis vormde voor zijn wetten over stroomverdeling in een netwerk(Eerste Wet van Kirchoff).

Eerste wet van Kirchhoff

De eerste wet van Kirchhoff stelt: de som van alle elektrische stromen in ieder punt van een elektrische schakeling nul is of de som van de stromen die in een punt samenkomen gelijk is aan de som van de stromen die vanuit dat punt vertrekken.

Knooppunt van Stromen met de Eerste Wet van Kirchoff

In afbeelding 6.14 zien we een verkeersknooppunt getekend waarop wegen uit komen met eenrichtingsverkeer. Het aantal auto’s dat naar het knooppunt toe rijdt, is net zo groot als het aantal auto’s dat er vanaf rijdt. (Zo niet, dan krijgen we een opstopping.) We kunnen ook zeggen dat de som van de toevloeiende auto’s gelijk is aan de som van de afvloeiende auto’s (Eerste Wet van Kirchoff).

Σtoe + Σaf = 0. –> De som van het aantal auto’s op een verkeersknooppunt is 0. Zo is het ook met stromen in een knooppunt (afbeelding 6.15).

1 wet van Kirchhoff:
de som van de stromen in een knooppunt is gelijk aan 0.
ΣΙ = 0

Voorbeeld. Kies bij berekeningen voor onbekende stromen een stroomrichting, waarbij bijvoorbeeld:

  • stromen naar het knooppunt toe positief zijn;
  • stromen van het knooppunt af negatief zijn.

Als we een negatief antwoord vinden voor de onbekende stroom, is de stroomrichting tegengesteld aan de gekozen richting.

Gegeven: Zie afbeelding 6.16

Oplossing:

I5 = -2 A, omdat de toegaande stromen 6,5 A is en de afgaande stromen 4,5 A. Dus 4,5 – 6,5 = -2A

Het antwoord is negatief. Dat betekent dat de gekozen stroomrichting voor Is fout verondersteld is. Er loopt dus een stroom van 2 A van het knooppunt af.

Voorbeeld.

Als drie navigatielampen (navigation lights) van het vliegtuig worden geschakeld zoals in afbeelding 6.17 is aangegeven en iedere lamp 2A gebruikt, dan is:

Eerste Wet van Kirchoff
Eerste Wet van Kirchoff

I totaal = I₁ + 1₂ + 1₂,

I totaal = 2+2+2 = 6A

Duidelijk is ook in afbeelding 6.17 te zien waar de lichten zich bevinden.

Voorbeeld

Een ander voorbeeld van een knooppunt is de voeding van het boordnet (afbeelding 6.18).

Eerste Wet van Kirchoff
Eerste Wet van Kirchoff

Onder normale omstandigheden wordt de bus gevoed door een generator. Op de bus zijn de verschillende systemen aangesloten. De bus is dan ook het knoop punt. Willen we de generatorstroom weten dan is: I = I₁ + 1₂ + I3 + I4 + enz.

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 3, Deel 1, Hoofdstuk 6, Paragraaf 6.4, Blz 147-150

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.