Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 5, Hoofdstuk 5, Paragraaf 5,4 Blz 172 & 173

De instructies die de processor van de computer direct kan uitvoeren worden geprogrammeerd met behulp van machinetaal. Een machinetaal-programma bestaat uit een grote reeks datawoorden van 8, 16 of 32 Bits. Maar wat word er nou bedoeld met een Bit/Byte in de computertaal? Kom daar hieronder achter!

De begrippen Byte en Bit

Bit

De aanduiding bit is afkomstig van de Engelse benaming ‘binairy digit”. In het Nederlands vertaald betekent dit binaire eenheid. Computers werken met binaire getallen, ofwel gegevens die door middel van een reeks van logische ‘0’. en T-waarden zijn gecodeerd.

Een bit vormt een elementaire eenheid die als logische 1′ of als logische ‘0’ gecodeerd kan worden. Vaak wordt gesproken over bit-waarde, waarmee we aangeven of de eenheid met een ‘0’ of een ‘1’ is gecodeerd.

01 Bit
11 Bit
01104 Bits
011010118 Bits
Byte en Bit in een COmputer

Byte

De afkorting ‘byte is afkomstig van het Engelse ‘by eight dat per acht betekent. Het begrip ‘byte’ wordt onder andere gebruikt om aan te geven hoeveel data de processor per instructiestap kan verwerken. In de begintijd van de computers waren geheugens uit 8 bit-patronen opgebouwd (waardes 0-255).

De verwerking vond plaats in ‘bytes’ die overeen kwam met datawoorden van 8 bits. Tegenwoordig kennen we 16 bits-, 32 bits- en 64 bits-processoren, waardoor het begrip ‘byte niet langer specifiek gerelateerd is aan 8 bits.

01101011Byte

De aanduiding ‘byte’ wordt ook gebruikt om een hoeveelheid data weer te ge ven. Zo wordt de opslagcapaciteit van geheugens of gegevensdragers opgegeven in kilo-, Mega- of Gigabytes. De begrippen worden vaak verwarrend gebruikt. Zo werd vroeger gesteld dat 1 kilobyte = 1024 byte en 1 MB = 1024 KB enzovoort. Dit heeft zijn oorzaak in het binaire getalstelsel, waarbij de binaire reeksen waar mee de processor werkt zijn gebaseerd op ‘machten van 2’. Zo komt 210 biteenheden overeen met 1024 byte.

Wist je dat…

er een nieuwe aanduiding is om een hoeveelheid van 1024 byte aan te geven? Een hoeveelheid van 1024 byte heet nu kibibyte, afgekort kibi.

Tegenwoordig bestaat er een nieuwe standaard voor de voorvoegsels, waarmee uitsluitend veelvouden van bytes worden aangegeven. De nieuwe veelvouden zijn gebaseerd op ‘machten van tien’ in plaats van op ‘machten van twee.

In de aanduiding zoals opgesteld door de International Electrotechnical Commission UFC bedraagt een kilobyte (kB) daadwerkelijk 1000 bytes. Om verwarring met de oorspronkelijke Sl-eenheden te voorkomen zijn de benamingen ook aange past. Het betreft hierbij de toevoeging van de letter 1.

Nibble en Tetrad i.p.v. Byte en Bit

Behalve de begrippen bit en byte kennen we ook de begrippen nibble en tetrad. Beide begrippen worden gebruikt voor een groep van 4 bits. Een nibble wordt ook wel vertaald als een ‘hapje’ en tetrad wordt in het Nederlands ook tetrade genoemd. Het komt van het Griekse tetra wat staat voor vier. Beide begrippen worden ook wel een halve byte genoemd.

Computertaal

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 5, Hoofdstuk 5, Paragraaf 5,4 Blz 172 & 173

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.