Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 7, Hoofdstuk 6, Paragraaf 6.9 Blz 162-165

Afbramen doe je vaak na het boren om het gat mooi en vrij te houden van onzuiverheden. Een braam kan voor schade zorgen op het werkstuk en je kan je er zelf aan snijden mocht die groot genoeg zijn. Lees hier hoe je moet Afbramen en welk gereedschap je hiervoor moet gebruiken!

Afbramen Betekenis

Onder afbramen verstaan we het verwijderen van bramen met een zo gering mogelijke materiaalafname van het onderdeel. Tevens verstaan we hieronder het aanbrengen van een radius en het breken van scherpe kanten.

Bramen ontstaan door afschuivende (snijdende) of verspanende bewerkingen. Ze kunnen aan één of twee zijden aan een plaatrand ontstaan, afhankelijk van de uitgevoerde bewerking. Producten moeten we afbramen:

  • om te voldoen aan de eisen op tekening;
  • om beschadiging door producten onderling te voorkomen;
  • om corrosie te voorkomen door vuil dat wordt vastgehouden.

Het afbramen moet in een zo vroeg mogelijk stadium worden uitgevoerd. Het is niet toegestaan producten uit verschillende materialen door elkaar met hetzelfde afbraamgereedschap af te bramen. De kans dat daarbij vreemde materialen in een product worden opgenomen is groot, met als gevolg corrosie!

Gereedschappen om mee af te Bramen

Voor het met de hand afbramen van gaten worden de volgende gereedschappen gebruikt:

  • afbraamroosje of -kegel;
  • boor met grotere diameter;
  • schraapstaal;
  • roterend schraapstaal.

Voor het met de hand afbramen van plaatranden gebruiken we:

  • plaatafbramer of bramentrekker;
  • schraapstaal;
  • zoetvijl.

Afbraamroosje of -kegel

Hiervan worden twee uitvoeringen gebruikt, zie afbeelding 6.72. Model A heeft één snijkant en is verkrijgbaar in diameters 12 – 20 en 30 mm. Model B heeft een doorlopend gat in de kegel en is verkrijgbaar in diverse diameters. Afbraamroosjes worden meestal gebruikt bij dikkere platen.

Speciaal bij het afbramen van gaten moeten we erop letten dat we zo weinig mogelijk materiaal verwijderen. Afbramen is geen verzinken. Indien in de gaten later een bevestigingsmiddel moet worden geplaatst, moeten we de gaten na het boren zorgvuldig afbramen.

De kop van het bevestigingsmiddel moet vlak tegen de plaat aanliggen en er mogen zich geen ongerechtigheden tussen de te verbinden delen bevinden. In sommige gevallen kunnen gaten in plaatmateriaal ook worden afgebraamd met een boor met een grotere diameter in een luchtboormachine.

Plaatafbramer

Met de plaatafbramer is het mogelijk zowel de boven- als de onderzijde van een plaatrand gelijktijdig af te bramen. De stand van de afbramer is belangrijk voor een goed resultaat. Deze dient loodrecht op de plaatrand te staan. De plaatafbramer is zeer geschikt voor grote plaatlengten. Oefen niet teveel druk uit op de plaatafbramer. Bij teveel druk is de kans op hakkelen groot, evenals de kans om met de plaatafbramer van de plaat af te schieten. Dit kan leiden tot verwondingen en krassen.

Plaatafbramer voor het Afbramen van een plaat

Schraapstaal voor het Afbramen

Schraapstalen gebruiken we om lichtmetalen plaatranden van beperkte afmetingen af te bramen. Ook worden ze gebruikt om ruimgaten mee af te bramen Deze afbramers zijn in twee uitvoeringen te verkrijgen, namelijk recht en gebogen.

Om met deze afbramers goed te kunnen werken is de stand op het werkstuk belangrijk. Ook hier geldt: niet teveel druk uitoefenen. Van belang is wel een regelmatige druk in combinatie met een regelmatige snelheid.

Roterend schraapstaal voor het Afbramen

Een roterend schraapstaal gebruiken we om grote gaten in plaatwerkproducten af te bramen. Een regelmatige druk en beweging zijn voorwaarden voor een goed resultaat.

Roterend Schraapstaal

Zoetvijl

De zoetvijl gebruiken we voor het afbramen van staalproducten (bankwerk) en moeilijk te verwijderen bramen bij plaatmateriaal. Verplaats de vijl in de schuine stand over de te bramen rand en beweeg in de lengterichting.

Stand van een Zoetvijl tijdens het Afbramen

Beperkingen van Afbramen

Gebruik bij het afbramen van lichtmetalen producten bij voorkeur de diverse soorten schraapstalen en bij staal de zoetvijl. Gebruik voor gaten bij voorkeur de afbraamkegel. Let op! De kegels van 60° alleen gebruiken voor het breken van de randen in verzonken gaten bestemd voor speciale verbindingsmiddelen.

Gebruik bij afbramen van boorgaten in plaatmateriaal bij voorkeur geen schuur materiaal. Indien dit toch gebeurt, laat nieuw schuurpapier dan “inlopen” op een stukje afvalmateriaal van het te schuren materiaal.

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 7, Hoofdstuk 6, Paragraaf 6.9 Blz 162-165

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.