Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 5, Hoofdstuk 4, Paragraaf 4,3 Blz 115 & 116.

Digitale Schakelingen kunnen gemaakt worden uit een klein aantal eenvoudige schakelingen die op vele manieren kunnen worden gecombineerd. Hierbij gebruikt men spanningen die afhankelijk zijn van de techniek. We onderscheiden een logische ”0” en een logische ”1”. Een spanning tussen deze niveaus mag niet voorkomen. Logische poorten worden veel gebruikt en zo ook de NOT Poort.

De NOT Poort

In veel circuits is het nodig om een logisch signaal van niveau te laten veranderen. Door gebruik te maken van transistors kunnen hiermee ook de logische spanningsniveaus worden gecorrigeerd indien deze door diverse oorzaken iets van niveau zijn veranderd.

Bij de NOT poort (zie onderstaande afbeelding) is de uitgang het complement of de inverse van de ingang. Dat wil zeggen dat het uitgaande signaal op F altijd tegengesteld is aan de ingang op A. Het omdraaien van het logische niveau noemt men inverteren. De NOT poort wordt daarom ook wel inverter genoemd.

Een inverter kan worden gezien als een elektronische schakelaar die de uitgang ”omlaag trekt” indien een logische ”1” op de ingang (basis) wordt aangesloten. De werking is weer door middel van een principeschakeling met een lamp symbolisch weer te geven.

Als notatie wordt de schakelformule als volgt weergegeven: F = A niet (dit word weergegeven met een dakje boven de A). Het cirkeltje achter de driehoek geeft de inverterende werking aan. Als dat symbooltje ontbreekt, dan spreken we van een ja-poort of van een ‘buffer’. Deze word hier niet verder behandeld.

NOT poort waarheidstabel en Symbool

Werking NOT poort in een IC en de Negator

Behalve de inverter komt men ook het symbool tegen met inverter-teken aan de ingang. In dat geval noemen we de poort een negator. De werking hiervan is gelijk aan die van de inverter. Het principeschema met de lamp in afbeelding hierboven geeft de werking van de NOT poort weer.

Zolang de schakelaar A open staat (stand 0) brandt lamp F (=1), maar bij het sluiten van A zal de lamp F doven (=0). Ook de transistorschakeling geeft de principiële werking weer. Als de spanning op de ingang A laag is, dan blijft de transistor gesloten (komt niet in geleiding). De uitgangsspanning op F is dan gelijk aan de voedingsspanning +Ucc.

Sluiten we echter een voldoende hoge spanning aan op de ingang A, dan zal de transistor opengaan en transistor Q1 naar massa. Omdat nu alle spanning valt over de weerstand is de spanning op de uitgangsklem F minimaal.

IC component waar poorten in verwerkt zijn!

Meer weten over Logische Poorten?

Kijk dan eens naar de volgende artikelen:

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 5, Hoofdstuk 4, Paragraaf 4,3 Blz 115 & 116.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.