Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 5, Hoofdstuk 4, Paragraaf 4,2 blz 113-115

Digitale Schakelingen kunnen gemaakt worden uit een klein aantal eenvoudige schakelingen die op vele manieren kunnen worden gecombineerd. Hierbij gebruikt men spanningen die afhankelijk zijn van de techniek. We onderscheiden een logische ”0” en een logische ”1”. Een spanning tussen deze niveaus mag niet voorkomen. Logische poorten worden veel gebruikt en zo ook de OR Poort.

De OR Poort

Bij een OR Poort is de uitgang logisch ”1” als één of meer ingangen ook logisch ”1” zijn. De uitgang is dus alleen logisch ”0” als alle ingangen logisch ”0” zijn.

Symbool en Waarheidstabel

Evenals bij de AND poort kan hier aangegeven worden hoe deze poort logische werkt. In het schakelaar schema staan de schakelaars parallel. Hieruit is op te maken dat er al een verbinding met de outputs is als er al één schakelaar gesloten is. Ook als beide schakelaars gesloten zijn blijft dit zo. In het tijdvolgorde-diagram zie je dat de uitgang F”1” is als één of beide ingangssignalen ”1” zijn.

OR poort symbool schakeling en Waarheidstabel

In het tijdvolgorde-diagram in bovenstaande afbeelding is de werking van de OR poort te volgen op verschillende tijdstippen 0 tot en met 6.

Je ziet dat uitgang F alleen logisch ”1” is als één van beide of beide ingagnen A en B logisch ”1” zijn.

Werking OR poort met Diodes en Transistors

We noemen dit ook wel een inclusive OR gate. De OR functie is ook weer te geven als parallel geschakelde schakelaars. Er wordt dan direct duidelijk dat je bij een OR functie ”parallel moet denken”. De output wordt dus ”1” als één of beide schakelaars gesloten wordt.

Soms wordt de werking van de poorten symbolisch weergegeven door middel van schakelaars. Het is ook symbolisch weergegeven met de bijbehorende schakelformule F= A + B. We spreken dit uit als: F is A of B. Een waarheidstabel geeft bij de verschillende ingangscombinaties het bijbehorende uitgangssignaal weer.

Het relaisschema geeft eveneens de OR functie aan. Alleen als één of beide relais geschakeld zijn zal de LED gaan branden. De werking kan ook uitgelegd worden met behulp van twee dioden een een weerstand. Alleen als beide ingangen A en B logisch ”0” zijn (ze zijn dan verbonden met de massa), kan er in het circuit geen stroom lopen en kan er op uitgang F ook geen spanning staan.

De uitgang is dan ook ”0”. Zodra er één van de 2 of beide ingangen aangesloten wordt aan +Ucc dan zal er een stroom via één of beide dioden gaan lopen en komt er een spanning over de weerstand R. Uitgang F wordt dus ”1”.

Diode en Transistorschakeling als OR poort

Niet-gebruikte ingangen van een OR poort

Als een OR gate meerdere ingangen heeft, waarvan er één niet gebruikt wordt, dan moet deze ingang toch aangesloten worden. Hij mag niet zwevend (floating) blijven. Evenals bij de AND gate zijn er bij de OR gate twee mogelijkheden:

  • De ingang(en) doorverbinden met een ingang die al gebruikt wordt (let op fan-out en fan-in);
  • De ingang aansluiten op een logische 0.

Let op: Uit bovenstaande 2 poorten blijkt dat we een en en een of functie hebben. het is van belang te weten dat in schakelformules (Boolse Expressies) de en voor de of functie gaat! In grotere schakelformules kan het daarom voorkomen dat er haakjes om bepaalde groepen ingangsvariabelen gezet worden. Dit is te vergelijken met rekenen, waarbij eerst producten berekend worden voordat er opgeteld mag worden.

Meer weten over Logische Poorten?

Kijk dan eens naar de volgende artikelen:

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 5, Hoofdstuk 4, Paragraaf 4,2 blz 113-115

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.