Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 7, Deel 2, Paragraaf 5.13 Blz 241-243

Met een bondingtester kan je lage weerstanden meten. Dit apparaat komt niet veel voor in je hobby schuur. Maar hoe werkt zo apparaat nou en hoe meet je hiermee? Vindt dat uit in onderstaand artikel.

De Bondingtester

Het is belangrijk dat de metalen constructie van bijvoorbeeld een vliegtuig een elektrisch geleidend geheel vormt. Om te kunnen vaststellen of aan deze eis is voldaan maken we gebruik van een zogenaamde ”bondingtester”.

Een bondingtester is een meetinstrument dat uitsluitend zeer lage weerstandswaarden kan meten. De bouw van de meter is tamelijk groot uitgevoerd. Het gebied waarin de meter de weerstandswaarde kan aangeven varieert van 0-19,99 Kilo Ohm. Dit kan worden geregeld met een bereikschakelaar die meestal rechts boven zit van het apparaat.

De bondingtester bestaat uit een stevige kast waarin zich een kruisspoelmeter of quotiéntmeter bevindt. Op de tester bevinden zich verder aansluitpunten waaraan we de testkabels kunnen aansluiten.

Deze kabels worden verbonden met de onderling te meten delen van bijvoorbeeld een vliegtuig. Als spanningsbron worden 4 AA batterijen gebruikt met de klemspanning van ongeveer 1 volt. Deze spanning wordt zo laag gehouden uit veiligheidsoverwegingen.

Bij het aansluiten of losnemen van de meetkabels zal er bij deze lage spanning geen vonk ontstaan. Daardoor blijft ook beschadiging van de aansluitoppervlakken achterwege.

Meetsysteem

Het meetsysteem van een bondingtester is een kruisspoelmeter of quotiéntmeter. Een kruisspoelmeter is opgebouwd uit een vast gedeelte en een bewegend gedeelte. Het vaste gedeelte bestaat uit een permanente magneet voorzien van zacht stalen poolschoenen.

Het bewegende gedeelte, ook genoemd bewegend systeem, bevindt zich in dit magnetische veld. Dit systeem bestaat uit twee spoelen die vast aan elkaar zijn bevestigd. De hoek tussen de spoelen is kleiner dan 90°.

De spoelen zijn zodanig aangesloten dat ze als gevolg van de erdoor vloeiende stromen een tegengesteld koppel ondervinden. Beide koppels kunnen even groot zijn, het spoelstelsel is dan in evenwicht.

De spoel waardoor de kleinste stroom vloeit bevindt zich in een sterkt veld en de spoel met de grootste stroom in een zwak veld. Bij elke waarde van de stromen door de spoelen zal het spoelenstelsel een bepaalde evenwichtsstand vinden. De grootte van de stromen is afhankelijk van de weerstandswaarde van de constructie waar we doorheen meten.

De aanwijzing is dus een maat voor de weerstandswaarde. Uit de theorie valt te bewijzen dat de uitslaag van de meter evenredig is met het quotiënt van de stroom door de spoelen.

Meten met de Bondingtester

De Bondingtester heeft twee contactstiften. De dubbele contactstiften bevinden zich aan een lange kabel (zie onderstaande afbeelding). De ene contactstift wordt verbonden met de constructie van het vliegtuig en met de andere contactstift kan men zich naar verschillende meetpunten bij het vliegtuig begeven om de weerstandswaarde van de constructie te meten.

De dubbele contactstift dienen we dan ook met beide pennen op het meetpunt te plaatsen. De pennen van de contacten zijn scherp om gemakkelijk door de isolerende laag heen op het metaal te drukken. Hierdoor wordt een goed contact verkregen zonder dat de beplating wordt beschadigd. De meting kan door één persoon worden verricht.

Bondingtester

De weerstandswaarde

De grootte van de weerstandswaarde tussen de verschillende punten en de afwijking waaraan de constructie moet voldoen, staan vermeld in handboeken. Wanneer een te hoge weerstandswaarde wordt gemeten, kan de contactplaats hiervan de oorzaak zijn. De contactstift moet dan op een andere plaats worden aangesloten.

Product kopen?

Weerstandstester, met weergave buiten bereik Multifunctionele digitale isolatiemultimeter, zeer nauwkeurige LCD-achtergrondverlichting Megger Shaker, testapparatuur

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 7, Deel 2, Paragraaf 5.13 Blz 241-243

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.