Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 4 Hoofdstuk 1 Paragraaf 1.8 Blz 72 t/m 74

Een Clamper is een onderdeel in de elektronica dat gebruikt wordt in datatransmissiesignalen. Ook heeft de clamper andere functies. Benieuw naar deze functies? Lees dan verder in dit artikel over hoe dit component werkt in de Elektronica.

De spanningniveau-aanpassers (Clamper)

Met een clamper kunnen we de uitgangsspanning op een ander niveau brengen ten opzichte van de ingangsspanning. Hiervoor wordt een condensator in het circuit gebruikt. Dit type schakeling wordt onder andere toegepast om verzwakte spanningen weer op een hoger spanningsniveau te brengen.

Denk aan datatransmissiesignalen. Daarnaast voorkomt de clamper dat de uitgangspanning niet boven een bepaalde maximumwaarde uitkomt. Daardoor beschermt hij de aangesloten ”gevoelige” elektronica componenten tegen te hoge spanningspieken.

Voorbeeldschakelingen

Een voorbeeldschakeling van een spanningniveau-aanpasser is gegeven in onderstaande afbeelding.

Negatieve clamper inclusief spanningen

Toelichting

De condensator laadt op tot het niveau Uc. Deze spanning is gelijk aan Umax ingangsspanning. Omdat de condensatorspanning stijgt en tegengesteld is aan de ingangsspanning is er tot het moment dat de condensator geladen is (Ui=maximaal) geen uitgangsspanning. De ingangsspanning valt weg tegen de condensatorspanning.

(Let op dat door de diode de condensator voor gelijkspanning opgeladen blijft en zich gaat gedragen als een batterij). Zodra de ingangsspanning gaat afnemen, zal de spanning aan de uitgang verlopen zoals het onderste deel van bovenstaande afbeelding.

Nu de negatieve periode van de ingangsspanning er op zal volgen, zal de totale ingangsspanning gelijk zijn aan de spanning op de condensator Uc+ de negatieve ingangsspanning Ui (de 2 spanningen staan in serie en kunnen opgeteld worden). De diode staat in dit geval in sperrichting en zal bij de volgende positieve periode ook niet meer in geleiding komen.

Dit komt omdat dan de condensatorspanning gelijk is aan de maximale ingangsspanning Ui. Vanuit de uitgang + klem is de condensatorspanning negatief. Voor de uitgangsspanning wordt nu de condensatorspanning opgeteld met de ingangsspanning, waardoor het onderste spanningsbeeld in bovenstaande afbeelding ontstaat. (Bedenk dat de ingangsspanningsbron laagohmig is!).

Om een volledige positieve spanning te krijgen kan de schakeling van bovenstaande afbeelding aangepast worden door de diode en de polaire condensator andersom aan te sluiten! We spreken dan van een positieve clamper. Een ander type clamper (met tegenspanning) is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Met tegenspanning

De denkbeeldige nullijn van de uitgangsspanning in de schakeling van de afbeelding hierboven wordt nu omhoog verplaatst met de waarde van spanning Ub. De oorzaak hiervan is dat de condensator slechts opgeladen kan worden tot: Uc=Ui max- Ub. Let op dat de ingangsspanning sinusvormig is.

Samenvatting clamper

  • Een clamper kan het uitgangsspanningsniveau worden verschoven van een (sinusvormige) ingangswisselspanning ten opzichte van de nullijn;
  • Men onderscheidt positieve en negatieve clampers met een zonder tegenspanning.

Bronvermelding: https://jeweka.nl/category/theorie-en-werkboeken Module 4 Hoofdstuk 1 Paragraaf 1.8 Blz 72 t/m 74

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.